Monitoring From Cloud LTD www.monitoringfromcloud.pl
Platforma do zarządzania firmą - MKM Professionals / Kontrolowanie czasu pracy online

https://www.monitoringfromcloud.pl/

Platforma do zarządzania firmą taka jak MKM Professionals zalicza się do wyjątkowo użytecznych. Z jej pomocą jest możliwa rejestracja czasu pracy za pomocą kodu QR. Każde z zadań ma swój kod. Po zeskanowaniu kodu system automatycznie aktualizuje panel pracy, a także wypełnia dziennik obowiązków. Przepracowane godziny wraz z zadaniami są następnie wyświetlone w kalendarzu aktywności. Każdemu z zadań można przypisać inny kolor, by wszystko było bardziej czytelne. Przepracowane przez pracownika godziny są finalnie umieszczane na wykresach, raportach i zestawieniach. Jako że cała aplikacja jest stale aktualizowana, można spodziewać się nowych funkcjonalności.

Monitoring From Cloud LTD
Kontakt:730 26 06 92
359 Shannon Road
B38 9AYBirmingham
brak (nie dotyczy)
Strona: